Termeni și Condiții

Vă asigurăm că toate tranzacţiile pe care le efectuaţi prin intermediul website-ului www.plase.net şi toate informaţiile pe care le furnizaţi către noi sunt ÎN SIGURANŢĂ.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile site-ului înainte de a efectua o comandă.

1. Termeni
2. Reglementări generale
3. Conținut website
4. Contact
5. Politica de confidențialitate
6. Politica de vânzare
7. Comanda online
8. Comanda telefonică, prin email sau formularul de contact
9. Contract şi finalizare
10. Transport
11. Dreptul și termenul de retragere
12. Garanții
13. Frauda
14. Dispoziții finale

1. TERMENI

PLASE SPORTIVE – SC PLASE SPORTIVE SRL, persoană juridică organizată potrivit legislaţiei române, cu sediul social în str. Ovidiu nr. 5, bl. M12, ap. 2, Galaţi, jud. Galaţi, 800080, Nr. Registrul Comerţului J17/527/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28387790

WEBSITE – Domeniile plase.net, plasesportive.ro şi subdomeniile acestora, denumit în continuare „Plase.net”, „Site”, „Website”

CONŢINUT WEBSITE este definit astfel:

– toate informaţiile de pe website care pot fi vizualizate sau accesate;

– conţinutul oricărui e-mail trimis clienţilor de catre Plase.net prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare;

CLIENT – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obţine acces la WEBSITE și cumpără produse plasând o comandă.

DESTINATARUL COMENZII – Orice persoană, alta decât Clientul, căreia îi sunt livrate produsele comandate de Client.

CONTRACT LA DISTANȚĂ – conform definiției cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 37/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractu.

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către Plase Sportive către client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Plase Sportive ori prin alte mijloace

COMANDĂ – Achiziționarea de către client a oricărui produs disponibil pe site-ul Plase.net, prin intermediul formularului de comandă, contact, telefonic ori prin email.

MOBILPAY – serviciu de procesare plăți oferit de SC NETOPIA SISTEM SRL, persoană juridică organizată potrivit legislaţiei române.

2. Reglementări generale


2.1. Prezentul document constituie Contract la distanță stabilește Termenii și condițiile de utilizare a website-ului Plase.net de către clienți, persoane fizice;

2.2 Pentru plasarea oricărei comenzi pe Plase.net, clientul trebuie să accepte, în cunoștință de cauză, dispozițiile cuprinse în prezentul contract la distanță și conținutul și condițiile Comenzii respective, inclusiv faptul că respectiva Comandă implică o obligație de plata din partea sa, prețurile, volumele, caracteristicile, cantitățile și termenul de livrare a produselor comercializate și comandate de Client.
2.3. Prin accesarea Plase.net, clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice prejudicii materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse website-ului Plase.net, în conformitate cu prevederile legislației române și europene în vigoare.
2.4. În cazul în care clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptul dat pentru prezentul document:

 • În conformitate cu notificarea transmisă de client, Plase Sportive poate modifica sau șterge toate datele care fac referire la acesta, cu excepția datelor cuprinse în documentele justificative financiar-contabile, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese;
 • Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta termenii și condițiile, sub forma în care aceștia vor fi disponibili în acel moment.

3. Conţinut website


3.1. Conținutul website-ului Plase.net, astfel cum este definit la pct.1, include fără a se limita la acestea: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conținut multimedia prezentate pe website și este proprietatea exclusivă a Plase Sportive;
3.2. Este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea şi/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Plase Sportive, includerea oricărui conținut în afara website-ului Plase.net, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Plase Sportive asupra conținutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, fără acordul expres al Plase Sportive;
3.3. Orice utilizare a conținutului website-ului Plase.net în alte scopuri decât cele permise expres printr-un document sau acord de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acestea există, este interzisă.

4. Contact


4.1. Plase Sportive face publice pe website, secțiunea „Contact” și secțiunea „Despre noi”, datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către clienți.
4.2. Accesarea website-ului Plase.net și informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Plase Sportive se realizează în mod electronic, telefonic sau prin orice alt mod de comunicare disponibil clientului şi Plase Sportive, numai în scopul derulării prezentului contract la distanță.

4.3 Comunicarea de către Plase Sportive a ofertelor comerciale (reclamelor) către clienți prin email sau prin alte mijloace se face în baza consimțământului acestora, conform politicii de confidențialitate.

5. Politica de confidenţialitate


5.1 A se vedea Anexa nr. 1 la prezentul Contract la  distanță – Politica de confidențialitate

5.2. A  se vedea Anexa nr. 2 la prezentul Contract la  distanță – Politica privind fișierele „cookies”

6. Politica de vânzare


6.1. Plase Sportive poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către aceasta într-o anumita perioadă și în limita stocului disponibil.
6.2. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ toate taxele fiscale.
6.3. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei (RON). În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată de procesatorul de plăți Mobilpay. În urma confirmării Plase Sportive va emite factura către client.
6.4. Toate informațiile afișate pe Plase.net pentru descrierea produselor şi/sau serviciilor disponibile pe site (texte/imagini/videoclipuri/prezentări multimedia etc.), inclusiv informațiile despre stocuri, nu reprezintă o obligație contractuală din partea Plase Sportive, acestea fiind cu titlu de prezentare.
6.5. Orice comandă care nu corespunde în mod evident unei tranzacții legitime și, în general, orice comandă frauduloasă sau care este declarată frauduloasă, va fi considerată de Plase Sportive ca fiind nulă si neavenită.

7. Comanda online


7.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, inclusiv pe website.
7.2. La finalizarea comenzii clientul se asigură că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
7.3. După finalizarea comenzii clientul poate fi contactat de Plase Sportive, în următoarele scopuri/situații, prin orice mijloc disponibil/agreat de Plase Sportive, în funcție de scop/situație:

 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul de plăţi cu card bancar;
 • Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri MobilPay, în cazul plății cu card bancar;
 • Validarea disponibilității produselor şi a cantităților achiziționate de client;
 •         Confirmarea comenzilor plasate online;
 • Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor, inclusiv a altor detalii tehnice sau comerciale referitoare la produsele achiziționate.

7.4. Plase Sportive poate denunța unilateral comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nici obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • Neacceptarea de către banca emitenta a cardului clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri MobilPay, în cazul plății online;
 • Datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • Pentru alte motive obiective.

7.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform pct. 7.3.
7.6. În cazul în care clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitenta a cardului clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul clientului a contravalorii produselor şi serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Plase Sportive în maxim 48 de ore de la data la care Plase Sportive a luat la cunoștință de acest fapt.
7.7. În cazul în care unele produse comandate de către client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Plase Sportive va informa clientul asupra acestui fapt și va dispune deblocarea în contul clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care aceasta suma a fost blocată pe cardul clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Plase Sportive a luat la cunoștință de acest fapt.
7.8. În momentul în care Plase Sportive informează clientul printr-un mesaj electronic cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine contract la distanță, conform legii.

8. Comanda telefonică, prin email sau formularul de contact


8.1. Clientul poate efectua comenzi telefonice, prin email sau formularul de contact prin utilizarea datelor de contact disponibile pe website. În toate situațiile, prezentul document este aplicabil în mod corespunzător.

9. Finalizarea comenzii


9.1 Plase Sportive va include în coletul expediat către client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor de către client.
9.2. Plase Sportive va facilita informarea clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda.

10. Transport


10.1. Plase Sportive va livra produsele achiziționate de către clienți, de regulă, utilizând serviciile unei firme de curierat.
10.2. Livrările se vor efectua, de regulă, în maximum 10 zile de la plasarea comenzii. În cazul în care produsul nu poate fi livrat, Plase Sportive va informa clientul despre aceasta indisponibilitate.
10.3. Costul livrării pe teritoriul României, pentru produsele achiziționate de clienți, este calculat și prezentat clientului la finalizarea comenzii în funcție de localitatea de livrare și tarifele practicate de serviciile de curierat. Plase Sportive poate oferi gratuitate la livrare conform promoțiilor disponibile pe website.

11. Dreptul și termenul de retragere


11.1. În conformitate cu articolul 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu modificările și completările ulterioare, Clientul are la dispoziție un termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care Clientul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de client, intră în posesia fizica a produselor, pentru a-și exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-și motiveze decizia.
11.2. Pentru asigurarea satisfacției Clienților săi și a destinatarilor Comenzilor, Plase Sportive acceptă returnarea produselor comandate pe site-ul Plase.net, peste termenul legal menționat la articolul 11.1. de mai sus, în condițiile prevăzute în următoarele articole.
11.3. Clientul sau destinatarul Comenzii are la dispoziție, pentru returnarea produselor, 30 (treizeci) de zile de la data la care Clientul sau o parte terța, alta decât transportatorul, indicata de Client, intră în posesia fizica a produselor.
11.4. Clientul sau, după caz, destinatarul Comenzii, pentru a-și exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres Plase Sportive, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta sau e-mail. Clientul poate completa și transmite electronic de pe site-ul Plase Sportive formularul standard de retragere pus la dispoziție sau orice altă declarație neechivoca, folosirea formularului standard nefiind obligatorie. Dacă însă Clientul folosește prima opțiune, Plase Sportive îi va transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient ca Clientul sa trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
11.5. În conformitate cu articolul 16 din Ordonanța de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile care se refera la:

 • furnizarea de bunuri confecționate potrivit specificațiilor consumatorului sau evident personalizate.

Prin urmare, Clientul ia la cunoștință faptul ca nu se va putea prevala de dreptul sau legal de retragere cu privire la produsele personalizate pentru el, a căror nouă comercializare de către Plase Sportive nu s-ar putea realiza. Aceste dispoziții se aplica fără a aduce atingere garanțiilor prevăzute la Secțiunea 12 din prezentul contract la distanță, care rămân pe deplin aplicabile.
11.6. În situația în care produsele pot face obiectul dreptului de retragere, Clientul care își exercită dreptul de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele si modalitățile de returnare a produselor, va putea obține rambursarea contravalorii produselor returnate, precum și cheltuielile de expediere aferente Comenzii. Clientului sau destinatarului Comenzii care își exercită dreptul legal de retragere în condițiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele și modalitățile de returnare a Produselor, i se vor rambursa toate sumele achitate către Plase Sportive cu titlu de plată pentru comanda cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, inclusiv costurile livrării, fără întârzieri nejustificate, și, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care Plase Sportive este corespunzător notificată cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. In temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanța de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Clientul înțelege și își dă în mod expres consimțământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obligă să furnizeze Plase Sportive datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. În orice caz, Clientului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Plase Sportive are dreptul de a se asigura că produsele pot face obiectul dreptului de retragere conform pct. 11.5 din prezentul contract și de a amâna rambursarea până la data la care primește efectiv înapoi produsele.
11.7. In conformitate cu articolul 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Client. Prin excepție, în cazurile de neconcordanță între produsele livrate si Comandă cheltuielile de returnare vor fi suportate de Plase Sportive.
11.8. Este obligatoriu ca produsele sa fie returnate către Plase Sportive într-o stare care sa permită repunerea lor la vânzare (produse în stare perfectă împreună cu ambalajul original intact, accesoriile, prospectele, holograma etc) cel mai târziu, după caz, în termen 30 (treizeci) de zile de la data la care Clientul sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră în posesia fizica a produselor. Retururile de produse trimise după expirarea acestui termen nu sunt acceptate. Produsele vor fi însoțite de numărul de Comandă, menționat fie pe Bonul de Retur, transmis împreună cu produsele livrate, semnat de Cumpărător sau destinatarul Comenzii, fie pe orice alt document. Clientul și destinatarul Comenzii, dacă acesta diferă de Cumpărător, sunt informați despre faptul ca utilizarea Bonului de Retur facilitează prelucrarea returului de către Plase Sportive. Clientul sau destinatarul Comenzii, dacă acesta diferă de Cumpărător, este așadar rugat să utilizeze Bonul de Retur.
11.9. În situația în care Clientul a beneficiat pe Site de o ofertă specială, care îi permitea, în anumite condiții, să achiziționeze unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sale sau să beneficieze, fără cost suplimentar de diferite eșantioane promoționale, se va considera că prin exercitarea dreptului său de retragere acesta din urma nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă sau de respectivele eșantioane. Clientul va trebui sa restituie produsul (produsele) pe care dorește sa îl/le returneze doar împreună cu eșantioanele primite respectiv produsul (produsele) achiziționate la ofertă în schimbul Comenzii produsului/produselor returnat(e), astfel încât Plase Sportive să poată da curs cererii sale de retragere.
11.10. Clientul va fi răspunzător pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și, după caz, a funcționării produselor.
11.11. Atunci când Clientul/destinatarul Comenzii nu demonstrează ca a predat efectiv produsul unui transportator pentru a fi livrate la sediul Plase Sportive, toate riscurile legate de returnarea produsului sunt în sarcina Clientului sau a destinatarului Comenzii.

12. Garanții


12.1. Toate produsele comercializate pe site-ul Plase.Net beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum este definită de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care dau Clientului posibilitatea să returneze produsele defecte sau neconforme ce i-au fost livrate.
12.2. În ceea ce privește garanția legală de conformitate, art. 5 și 6 din Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede următoarele:

„Art. 5 (1) Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.
(2) Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut consumatorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului;
Art. 6. Nu se considera a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.”

12.3. Sunt exceptate de la aplicarea garanției produsele modificate, reparate, încorporate sau adăugate de către Cumpărător. Garanția nu se va referi la viciile aparente. Garanția nu va acoperi produsele deteriorate în timpul transportului sau din cauza unei utilizări eronate.
12.4. Pentru orice cerere legata de garanțiile legale, Clientul trebuie sa contacteze Serviciul Clienți prin secțiunea „Contact” de pe Site-ul Plase.net.

13. Frauda


13.1. Plase Sportive nu solicită clienților săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/fax etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
13.2. Excepție de la art. 13.1 fac numai clienții persoane fizice, în sensul obținerii de către Plase Sportive a numărului de cont, respectiv a băncii clientului, în numele căruia se va face facturarea unei comenzi, respectiv rambursarea unei sume de bani.
13.3. Plase Sportive își declină orice responsabilitate, în situația în care un client este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Plase Sportive. Clientul poate informa Plase Sportive asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
13.4. Comunicările realizate de către Plase Sportive prin mijloace electronice de comunicare la distanță (de exemplu e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
13.5. Următoarele scopuri atinse sau neatinse vor fi considerate tentativă de fraudare a website-ului Plase.net şi Plase Sportive își rezervă dreptul de a se adresa organelor competente pentru instituirea răspunderii penale, civile etc. ale aceluia sau acelora care au încercat să atingă sau au atins aceste scopuri:

 • de a altera sau de a modifica conținutul website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de site-ul Plase.net;
 • de a accesa fără autorizație sistemele informatice pe care rulează website-ul sau interfața de administrare a acestuia;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează website-ul Plase.net;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Plase Sportive către client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

14. Dispoziţii finale


14.1. Plase Sportive își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi contractuale, fără notificarea prealabilă a clienților, cu excepția prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii.
14.2. Plase Sportive nu va putea fi instituită responsabilă pentru eventualele erori aparate pe website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc, care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

14.3 Anexele nr. 1 și 2 – Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele „cookie” fac parte integrantă din prezentul document.